Rendeletek

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről


a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


a köztemetőről és a temetkezésről


 az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről


az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról


az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről


a közművelődésről


gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról


az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről


a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


a településkép védelméről


a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról


az újszülöttek támogatásáról


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


az egészségügyi alapellátások körzeteiről


a helyi adókról


a szociális ellátások szabályairól


a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


a közterület filmforgatás célú hasznosításáról


a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról


az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

az avar-és kerti hulladék égetéséről

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól


a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös hulladékgazdálkodási tervéről

az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről

tanyagondnoki szolgálatról


a helyi közművelődésről

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről
Főoldal