Egyesületek

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

Cím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Elnök: Ropos Márton
Honlap címe: http://www.senik-tam.atw.hu

Az egyesületnek jelenleg 16 aktív és 10 pártoló tagja van. A legnagyobb létszámmal az 1950-60-as években működött. A Községi Tanácsok működése idején az alsószölnöki egyesülethez tartozott, így mint tűzoltó egység működött. A helyi önkormányzatok megalakulása után lehetőség nyílt a tűzoltó egységek önállósodására is. Így 1992. március 11-től ismét önálló egyesületként tevékenykedik a helyi tűzoltóság.
A határátkelő megnyitásával lehetőség nyílt a kapcsolatok kiszélesítésére, illetve felvételére, különösen a szomszédos Szlovénia önkéntes tűzoltó egyesületeivel, de ausztriai és horvátországi egyesületekkel is.
Az önálló Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek működése során számos rendezvénye volt.
2009-ben katasztrófavédelmi bemutató három ország – Szlovénia, Ausztria, Magyarország – részvételével valósult meg.
2010. évben új eszközök beszerzése, 2011. év januárjában új védőruha beszerzésére került sor.
Az egyesület 2 tűzoltó autóval rendelkezik. A gépjárműveket és a felszereléseket a volt határőrségi laktanya garázsaiban tudjuk elhelyezni, amit az önkormányzattól ingyenes használatba kaptunk.


EZÜST-HEGY SPORTEGYESÜLET

Székhelye: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 2.
Elnök: Andrejek Szabolcs, Tel.: 06-30/307-0728
Elnökhelyettes: Bajzek Balázs

A 2006-ban alapított „Ezüst-hegy” Sportegyesület elsődleges célja a község sportéletének karbantartása. Sportprogramjai között szerepel a »Falurészek közötti kispályás labdarúgó-bajnokság«, valamint a téli időszakban megrendezésre kerülő »Felsőszölnök bajnoka« (ping pong, magyar kártya, csocsó, darts sportágakban) elnevezésű rendezvény.

Az egyesület jelenleg 46 tagot számlál, a tagok nagy része a község fiataljaiból tevődik össze. Ezen fiatalokból verbuválódott az a futball csapat, mely elindul a Szentgotthárdon megrendezésre kerülő „Alpokalja Kispályás Labdarúgó Tornán”.
A sportélet mellett az egyesület fontos tevékenységei közé tartozik a turisztikai kínálat bővítése céllal minden évben megrendezésre kerülő „Nagyszombati tűz és durrogtatás”, mely rendezvény nagy számban vonzza a településre érkező turistákat és a szomszédos községek lakóit is. A rendezvény a község jelentősebb rendezvényeinek sorát bővíti.

Az egyesület tagjai minden évben december 6-án Mikulás és krampusz jelmezbe bújva meglátogatják a falu gyermekeit (14 éves korig) és ajándékcsomagot osztanak. Ennek a gesztusnak minden évben nagyon nagy sikere van.
Az „Ezüst-hegy” Sportegyesület jó kapcsolatot ápol a község többi egyesületével, melyek közül ki kell emelni a helyi Szlovén Kisebbségi Önkormányzatot és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, akik nem csak emberileg és szakmailag, de anyagilag is hozzájárulnak az egyesület rendezvényeinek sikeres lebonyolításához. Az egyesület emellett tagdíjakból és pályázati forrásokból működik és finanszírozza programjait. Ezen anyagi források mellett önkéntes felajánlások is érkeznek (magánszemélyek, cégek) az egyesület számára, melyek hozzájárulnak a rendezvények még eredményesebb kivitelezéséhez.

Főoldal