Önkormányzati és egyéb szolgáltatások

Áldozatsegítő Szolgálat Szentgotthárdi Járási Hivatal

Ügyfélfogadás helye: 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Telefonszám: 94/795-680

E-mail: jaras.szentgotthard@vas.gov.hu


Vas Vármegyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala

Vas Vármegyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala ügysegédének ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 10.45-12.00

Helye: Felsőszölnök, Templom út 10.

Ügyintézés:       - Lakcímmel kapcsolatos kérelmek átvétele és továbbítása

- Mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány iránti kérelem átvétele és továbbítása

- Szabálysértési feljelentések átvétele és továbbítása

- Szociális ügyekben a kérelmek átvétele és továbbítása

- Gyámügyekben a kérelmek átvétele és továbbítása

- Közgyógyellátási ügyek

 

Ügyfélfogadási ideje:

2022. október 28.-tól 2023. március 17.-ig a mobilizált ügyfélfogadás felfüggesztésre kerül.


TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

A községben tanyagondnoki szolgáltatás működik.

Postacím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Falugondnok neve: Gyécsek József
Telefon: 06-30-314-6370


ÉTKEZTETÉS

Az önkormányzati konyha biztosítja az óvodás és iskolás gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést és az egyéb vendégétkeztetést (igény esetén szállítással).

Önkormányzati Konyha Felsőszölnök
9985 Felsőszölnök, Templom út 7.

Élelmezésvezető: Skaper Csabáné
Telefon: 94/434-282, 06-30-318-7453

Szociális étkeztetés:

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő testülete helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint a szociálisan rászorultak részére szociális étkeztetést biztosít.

Ügyintézés: Bajzekné Horváth Judit igazgatási ügyintéző
Telefon: 94/534-006
E-mail: info@alsoszolnok.hu


CSALÁD – és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZENTGOTTHÁRD

Postacím: 9970 Szentgotthárd, Vajda János u. 6.

Telefon: 94/380-874,

Mobil: 06-20-945-5003

E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu

Kliensfogadás: a Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd családsegítő munkatársa Felsőszölnök Önkormányzat hivatali helyiségében (Felsőszölnök, Templom út 10.) minden páros hét hétfőn, 09:30 – 10:30 óráig fogadóórát tart.


VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT

A szentgotthárdi Városi Gondozási Központ által házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai alapellátás és támogató szolgáltatások igénybevételére van lehetőség.

Postacím: 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1.
Telefon: 94/554-168
Fax: 94/554-169
e-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig: 7.45-től - 15.45-ig
Honlap: http://gondozasikozpont-sztg.hu


VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Helyettes védőnő: Dr. Radáné Pergel Csilla

Elérhetősége: 06-30/832-7842

 

Helyettes védőnő telephelyének címe:

9983 Alsószölnök, Fő út 19.

 

Védőnő tanácsadási időpontok:

Páros hét: csütörtök 8:00 – 10:00

Páratlan hét: csütörtök 10:00 – 12:00

 

Rendelkezésre állási idő:

hétfő – péntek: 8:00 – 12:00 (telefonon történő egyeztetés alapján)


KÖRZETI MEGBÍZOTT

A község körzeti megbízottja: Kovács Gábor Antal
Elérhetőség: Rendőrőrs, Szentgotthárd, Kossuth út 6.
Telefon: 06-94-380-002


FALUGAZDÁSZ

A község falugazdásza: Kertész Tamás
Telefon: 06-20-989-1462
Ügyfélfogadási hely és idő: Szentgotthárd, Polgármesteri Hivatalkeddenként 8-12 óra között


ORVOSI RENDELŐ

Háziorvos: Dr. Szabó Péter
Cím: 9983 Alsószölnök, Fő út 21.
Telefon: 94/434-001
Rendelési hely: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Rendelési idő:
Kedd 10-12 óra között
Csütörtök 10-12 óra között


  KövetkezőFőoldal