HIRDETMÉNY

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete megindította a Község településrendezési eszközeinek 9. számú módosítási eljárását
A módosítás célja:

A tervezési feladat és a tervezési terület vonatkozásában az alábbiak szerint tájékoztatjuk önöket az eszközök módosításáról. Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő- testülete

  • a 43/2022.(IX.29.) számú határozatában a 133/2 és 135 hrsz ingatlanokat érintő területfelhasználás és terület kialakítását elősegítő változást támogatta,
  • a 44/2022.(IX.29.) számú határozatában a 176/7 hrsz ingatlant érintő falusias lakóterület kialakítását elősegítő változást támogatta,
  • a 45/2022.(IX.29.) számú határozatában a 0172/9 és 0172/16 hrsz ingatlant érintő falusias lakóterület kialakítását elősegítő változás került támogatásra,
  • a 46/2022.(IX.29.) számú határozatában a 0153/1, 0153/2, 0153/3 hrsz ingatlanokat érintő falusias lakóterület kialakítását elősegítő változást támogatta,
  • a 47/2022.(IX.29.) számú határozatában a Szlovén Vidék Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 60 hrsz (Alma-Lak) és 314 hrsz (Gyermekfejlesztő Központ) kialakítását érintő változásokat támogatta,
  • a 48/2022.(IX.29.) számú határozatában a 0162/28 hrsz ingatlant érintő fejlesztés és egységes területfelhasználás kialakítását elősegítő változást támogatta,
  • a 16/2023.(II.14.) számú határozatában a 0137/15 és 0137/16 hrsz ingatlant érintő fejlesztés és kialakult egykori helyen lakóház újjáépítését elősegítő változást támogatta.

A véleményezés módja:

A partnerségi egyeztetés lefolytatására a 146/2023./IV.27./ Korm. rendelet 2 §-ában foglaltakra tekintettel elektronikus úton kerül sor, figyelemmel a 8/2017 (IX.29.) önkormányzati rendeletre.


A vélemények benyújtási határideje: 2023.december 15.-2023. december 30.


A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban (Alsószölnök, Fő út 19.)

A tervezet a www.felsoszolnok.hu honlapról is letölthető.


A közzétett rendelettervezettel és módosítási javaslattal kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2023. december 30. 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

  • postai úton Felsőszölnök Község Önkormányzatához (9985 Felsőszölnök, Templom út 10.) való megküldéssel,
  • személyesen az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatalban történő benyújtással,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel info@alsoszolnok.hu e-mail címre, az Önkormányzat hivatali kapujára /KRID: 736948943.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Felsőszölnök, 2023. december 15.

Ropos Gábor polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Partnerségi tervdokumentációFőoldal